Skip to main content

Levertijden, levering & retourneren / ruilen.

Artikel 5  Levertijden

5.1  De door Max Vloeren Outlet opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2  Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Max Vloeren Outlet worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3  Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4  Zodra aan Max Vloeren Outlet bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de wederpartij.

Artikel 6  Levering

6.1  Door Max Vloeren Outlet wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.

6.2  De levering geschiedt af bedrijf.

6.3  Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4  Indien de wederpartij wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.

6.5  De wederpartij dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

6.6  De wederpartij ontvangt de goederen aan de 1e drempel van de woning en zal zelf de verantwoodelijkheid moeten nemen om de goederen

Houdt er wel rekening mee dat onze levering bij de voordeur wordt afgeleverd. Dit houd in dat u zelf uw bestelling van de pallet af moet halen en naar de desbetreffende ruimte moet verplaatsen. Bij een appartementencomplex betekend dit dat wij tot aan het voorportaal leveren.

Artikel 7  Retourneren/ruilen

7.1  Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de wederpartij. Tevens is de wederpartij 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retournering kosten.

7.2  Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren.

7.3 Het Retourneren van de outlet producten kunnen alleen als geheel gekocht partij retourneren, hier nemen wij geen losse pakken retour die over zijn.

7.4 Let op: PVC kan niet geretourneerd worden! PVC-delen worden in een kleur-batch geproduceerd, om kleurverschillen te voorkomen is deze restrictie ingesteld.

U dient er zelf zorg voor te dragen dat de aangemelde retouren bij Max Vloeren Outlet op locatie.

TIP: Wij adviseren om een pak te bewaren om mogelijke schade in de toekomst te kunnen herstellen.